تبلیغات
دخترک آروم - من کسیم...
دخترک آروم

زندگی کن...
☜◑مَـــڹ، ڪښۍ رو عــشـقـــــَم

                             
دَســت بـــــِزارِه※☞


▽×جــــورۍ مێڪـُـشَمـِش↯↯
         
←▤نَـــشـورَتـِشْ غَسّْــالخــــونِــه™→


†◈ڪهِ وَقتۍ پُـــلِیس‡✘
                    ⇜
∵جـــــِنـازَشـــــو دیـــــِد↗  


▽☜بِـگـه قـــاتـِلـــِش※☞

                        
✘قَــصـــاب بـــُودِه✘

              
 ✫ ٰٰٰٰهـٍٍٍٍٍٍِِِِِٰٰٰٰٓٓٓٓـ ــهـٓٓٓٓٓٓٓـٰٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓٓـٰٰٰٓٓٓٓـــــٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓـٓٓٓٓٓٓهــ ـٍٍٍٍِِِٰٰٰٰٓـهٰٰٰ

نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 03:41 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |

Design By : ParsSkin.Com