تبلیغات
دخترک آروم - مرد من...
دخترک آروم

زندگی کن...
شَبِ عــــــــــــروسی کـــــــــت و شلــــــــوار سیــــــــآهش رآ بـــه او بپُوشآن ...

رنــگِ سیــــــــــاه به مَــــردِ مَـــــــن خیــــــلی مــــی آیَد ...

بَند کـــــــروآتش رآ خــــــودت ســـــــفت کـــــــــن ...

ایــن کـــــــآر رآ دوســـــــــت دآرد ...

وقـــتــــی دستــــــــــــآنت رآ مــــــــی گیــــــــــرد ...

خُــــــــودت رآ در آغـــــــــوشِ او بـــی اندآز ...

بـــــــــآ ایـــــن کـــــــــآر احســـــــــآسِ آرآمـــــــــش مـــی کُـــــند ...

زَحمَتِ تــــآجِ عَـــــــــــــــروس رآ نَــــــکش ...

سَلیــــــــــقه اش رآ خُـــــــــوب مــــی دآنَم , برایــــــت گِرفتـــه اســـت ...

خُلآصـــه کُنم غَریبـــــــــــــــه ...

جـــآن تُـــو و جــــآنِ مَــــــردِ مَــــــن ...


نوشته شده در پنجشنبه 15 مرداد 1394 ساعت 02:23 ق.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |

Design By : ParsSkin.Com