تبلیغات
دخترک آروم - هی پسر
دخترک آروم

زندگی کن...هی پسر که دختر را برای یک شب میخواستی؟

باحرف هایت خامش کردی

خواب شد ؟ خام شد؟

زرنگی کردی بکارتش را دریدی

لجن کشیدی به همه زندگیش....

وقتی رهایش کردی کاخ آرزویش ویران شد......

روزگارش راتباه کردی و اینگونه او نام فاحشه گرفت...

هی پسرک گربه صفت....

باچندنفر هم خوابگی کردی؟

چند نفر رابه منجلاب کشیدی؟

بکارت چندنفر رادریدی؟

به اشکهای آن دختر بی پناه خندیدی؟

آن طفلک باورت داشت ......

او فاحشه نبود فاحشه اش خواندی؛ درحالی که میدانستی با بغض کنارت بود فقط برای ترس

ازدست دادنت....

ابله حیوان صفت.....

هی پسر با قیافه و تیپ دختر کش میدانستی چند شب است با گریه میخوابد؟

میدانستی ساعت ها به دیوار سرد حمام تکیه میدهد و مرور میکند همه چیز را ؟!

میدانستی پدرش وقتی چشمان پف کرده ی دخترش رامیبیند و میداند شب را با گریه سپری کرده

پیرتر میشود

آخه دخترش تا چند وقته پیش خیلی پرسروصدا بود و پرهیاهو اماحالا شده مرغ سر کنده حیران

است و حیران...

میدانستی وقتی مادرش بالش خیس دخترش راصبح میبیند دق میکند...

نه تونمیدانی....

برای زرنگی ات ذوق نکن به خدای احد و واحد پدر میشوی اشک دخترت رامیبینی و آن موقع

میفهمی


نوشته شده در پنجشنبه 15 مرداد 1394 ساعت 05:17 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |

Design By : ParsSkin.Com