تبلیغات
دخترک آروم - پشت خط...
دخترک آروم

زندگی کن...


ﻳِـﻜـــﻲ اینْ ﻭَﺭِ ﺧَََــــﻂ

☜ قَََـلـبِـشْ ☞

✖واسِـــــهﺗــــﻮ ﻣــــﻴـــﻜــﻮﺑِــــه➻

➹➴➹➴➹➴➹➴➹➴➹➴

ﻳِـﻜـــﻲ ﺍونْ ﻭَﺭِ ﺧََــــﻂ

☜ ﺗََــﻨِــﺶْ رو ☞

✖رویِ تــــو مــــیـــکــوبِــــه➜


نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 03:20 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |

Design By : ParsSkin.Com