دخترک آروم - مطالب آذر 1394
دخترک آروم

زندگی کن...


خیــلی بـــدہ

....
وقتـــ ـے دارے تایــ ـپ میــ ـکنی


از خیــس بودن صفحـ ـہ ے گــوشی بفــھـمے کہ دارے گریــ ـہ میـ ـکنــ ـی
نوشته شده در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 01:01 ق.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |
یہ روز داشـــتم قدم میزدم تو خیابوڹ نمیدونم ڪجاے فلاڹ شهر

یہ عابر ڪہ اصلا تو حاݪ خودش نبود محڪم خورد بہ مڹ

گفــتم: هووو !! حواست ڪجاست بابا

یه نگا بهم ڪرد و آروم گفت:

عذر میخوام خیلے داغــونم حواسم اصلا نبود..

منم ڪہ سرم درد میڪنه با آدماے داغوڹ حرف بزنم گفتم : حالا چے شده اینجورے بہ هم ریختہ اے؟

یه نـــخ سیگار دراورد و فندك زد زیرش گفت:

تا حالا عاشــق شدے؟

گفتم هــــۍ ... ڪم و بیش..!

گفت تا حالا لُـــپت از ندارے جلوش گل انداختہ؟

گفتم جَوونی و نداریـش دیگه...

گفت : مڹ عاشق یه زڹ شوهر دارم...

حرفشو قطع ڪردم !

گفتم : نگا ڪڹ داداش نداشتیم دیگہ !!!

تو ایڹ مورد نیستم!

نگام ڪرد گفت : امروز مُرد ...

خندیدم گفتم : بهتر بابا راحت شدے حاجۍ

خیلے ناجوره زڹ شوهر دار خدایـــــے !

یہ قطره اشك از گوشہ ے چشـمش لــیز خورد و آروم گفت:

امروز بۍ مـــادر شدم...!

محڪم بغلش ڪردم و گفتم:

غلــط کردم...نوشته شده در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 12:57 ق.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |


مامانم میگه این آهنگا چیه گوش میدی؟؟؟؟؟؟؟؟

نمیدونه این اهنگا زندگی دخترشو میگن.


نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 03:44 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |

عشق فقط ننم...

بقیه عنن..
.


نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 03:39 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |

تنه دختر داغ بود

درد داشت...

اما توی دلش آرامش بود...

آرامش اینکه با عشقش خوابیده...

پسرنفس نفس زنان کناره دختر دراز کشیده بود...

دختر پیشانی پسر را بوسید و دست لرزانش را به میله تخت گرفت و لبه تخت نشست...

دختر درد داشت.اما حس خوبی داشت...

درد روی لبانش به لبخند تبدیل میشد...

دستش را دراز کرد تا لباسش را بردارد و بپوشد...

دستانی را روی شانهاس احساس کرد بعد از آن دختر فقط یک جمله شنید...

کجا میری؟دوستمم هست.


نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 03:27 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |


☜◑مَـــڹ، ڪښۍ رو عــشـقـــــَم

                             
دَســت بـــــِزارِه※☞


▽×جــــورۍ مێڪـُـشَمـِش↯↯
         
←▤نَـــشـورَتـِشْ غَسّْــالخــــونِــه™→


†◈ڪهِ وَقتۍ پُـــلِیس‡✘
                    ⇜
∵جـــــِنـازَشـــــو دیـــــِد↗  


▽☜بِـگـه قـــاتـِلـــِش※☞

                        
✘قَــصـــاب بـــُودِه✘

              
 ✫ ٰٰٰٰهـٍٍٍٍٍٍِِِِِٰٰٰٰٓٓٓٓـ ــهـٓٓٓٓٓٓٓـٰٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓٓـٰٰٰٓٓٓٓـــــٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓـٓٓٓٓٓٓهــ ـٍٍٍٍِِِٰٰٰٰٓـهٰٰٰ

نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 02:41 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |
ﻳِـﻜـــﻲ اینْ ﻭَﺭِ ﺧَََــــﻂ

☜ قَََـلـبِـشْ ☞

✖واسِـــــهﺗــــﻮ ﻣــــﻴـــﻜــﻮﺑِــــه➻

➹➴➹➴➹➴➹➴➹➴➹➴

ﻳِـﻜـــﻲ ﺍونْ ﻭَﺭِ ﺧََــــﻂ

☜ ﺗََــﻨِــﺶْ رو ☞

✖رویِ تــــو مــــیـــکــوبِــــه➜


نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 02:20 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |
ﺸــﻨـَـَـَـَـَـَـَـَـﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴـَـَـَـَـَـَـَـَـتے ﮐـَـَـَـَـَـَـَـَـہ یہ ﭘـَـَـَـَـَـَـَـَـﺴـــﺮ ﮔـَـَـَـَـَـَـَـَـﺬﺍﺷـَـَـَـَـَـَـَـَـتہ ﺑـَـَـَـَـَـَـَـَـﻮﺩ :

ﻣـَـَـَـَـَـَـَـَـﺎ ﺑـَـَـَـَـَـَـَـَـہ ﺩﻧـَـَـَـَـَـَـَـَـﺒﺎﻝ ﺧـــﻮﺵ ﮔـَـَـَـَـَـَـَـَـﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻟـَـَـَـَـَـَـَـَـﺤـَـَـَـَـَـَـَـَـﻈﺎﺕ ﺟـَـَـَـَـَـَـَـَـﻮﺍﻧﯿـــﻤـَـَـَـَـَـَـَـَـﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ

ﻫﺎ ......

ﺁﻧـَـَـَـَـَـَـَـَـﻬﺎ ﺑـَـَـَـَـَـَـَـَـہ ﺩﻧﺒـَـَـَـَـَـَـَـَـﺎﻝ ﺳـَـَـَـَـَـَـَـَـﺎﺧﺘـَـَـَـَـَـَـَـَـﻦ ﺯﻧـــﺪگے ﺭﻭیـَـَـَـَـَـَـَـَـﺎیے ﺑﺎ ﻣﺎ ......

ﻣﺎ بـَـَـَـَـَـَـَـَـہ ﺩﻧـَـَـَـَـَـَـَـَـﺒﺎﻝ ﺗﮑـَـَـَـَـَـَـَـَـہ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑــــﺪﻥ ﺁﻧـَـَـَـَـَـَـَـَـﻬﺎ ......

ﻭ ﺁﻧـَـَـَـَـَـَـَـَـﻬﺎ بہ ﺩﻧﺒـَـَـَـَـَـَـَـَـﺎﻝ ﻧـــــــﻮﺍﺯﺷـَـَـَـَـَـَـَـَـے ﻣﺮﺩﺍﻧـَـَـَـَـَـَـَـَـہ ﺍﺯ ﻣﺎ ......

ﮔﺎﻫـَـَـَـَـَـَـَـَـے ﺍﻭﻗـــَـَـَـَـَـَـَـَـــﺎﺕ ......

ﻣﺎ ﻣـَـَـَـَـَـَـَـَـﺮﺩﻫﺎ ﭼﻘـــَـَـَـَـَـَـَـَـــﺪﺭ بے ﺭﺣــــﻤـَـَـَـَـَـَـَـَـﺎنہ ﺑـَـَـَـَـَـَـَـَـﺮﺍے ﻧﻮﺍﺯﺷـَـَـَـَـَـَـَـَـے

ﺷــــﻬـَـَـَـَـَـَـَـَـﻮﺕ ﻣﯽ ﻃﻠـَـَـَـَـَـَـَـَـﺒﯿــــﻢ ......

 ـ

نہ ﺿـَـَـَـَـَـَـَـَـﻌــــﯿﻒ ﺍﻧﺪ ......

ﻭ نہ ﺍﺣـَـَـَـَـَـَـَـَـﻤــــﻖ ......

ﻓﻘـَـَـَـَـَـَـَـَـﻂ ﻣﻬـَـَـَـَـَـَـَـَـﺮﺑﺎﻧﻨــــﺪ ﻫـَـَـَـَـَـَـَـَـﻤﯿـَـَـَـَـَـَـَـَـﻦ !!!...


نوشته شده در سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت 02:24 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |

Design By : ParsSkin.Com